Orasul Sacele


Aflat la doar 10 km de oraşul Braşov, municipiul Săcele se află pe valea Târlungului la altitudinea de 600-700 metri la poalele masivului Piatra Mare. Accesul se face cu automobilul din Braşov pe DN 1A.

Săcelele era cunoscut în vechime şi sub denumirea de Şapte Sate, primele atestate fiind Baciu, Cernat, Satulung şi Turcheş şi a fost menţionat documentar la sfârşitul secolului al XV-lea între anii 1482-1496. În 23 iulie 1950 satele de mocani se contopesc şi alcătuiesc o singură localitate, oraşul Săcele.

În localitate putem vizita Secţia Muzeului de Etnografie Braşov amenajat în Casa Dijmelor (monument de arhitectură din 1543), bisericile "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" (sec. XVII), "Sfântul Nicolae" (1776-1808, cu zid de incintă şi turn clopotniţă), "Adormirea Maicii Domnului" (1812-1819, pictată de Mişu Pop în anul 1874).

Oraşul mai păstrează case vechi de la începutul secolului al XIX-lea. Săcele este unul din punctele de plecare spre cabanele din masivele Piatra Mare şi Postăvarul.


Vezi toate obiectivele